(ข่าวที่187/2566) วศ.อว.เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา สำนักนายกรัฐมนตรี ในโอกาสครบรอบปีที่ 91

F108 3 F108 4

F108 2 F108 1

 

            วันที่ 28 มิถุนายน 2566 นางสาวภัทริยา ไชยมณี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ในโอกาสครบรอบปีที่ 91 พร้อมทั้งร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยผ่านกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมี คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักนายกฯ ให้การต้อนรับ ณ บริเวณโถงหน้าห้องประชุม 109 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor