(ข่าวที่49/2566) วศ.อว. ปลื้ม!! บุคลากรได้รับรางวัลศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรประเทศไทยดีเด่น ประจำปี 2566

 E24 1 E24 2

 

 

 

           

             เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.จริยาวดี ศิริจันทรา ผู้อำนวยการกองพัฒนาธุรกิจวิทยาศาสตร์บริการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้รับรางวัลศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรประเทศไทยดีเด่น ประจำปี 2566 (Study UK Alumni Awards 2023) สาขาวิทยาศาสตร์และความยั่งยืนระดับ Shortlisted โดยได้รับเกียรติจากนายมาร์ค กูดดิ้ง เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย เป็นประธานมอบรางวัล ซึ่งจัดโดย British Council

             สำหรับ ดร.จริยาวดี ศิริจันทรา เป็นอีกหนึ่งบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมวัสดุคอมโพสิทและนาโนคอมโพสิท ที่ผ่านมามีผลงานโดดเด่นการใช้สารยับยั้งจุลชีพ (นาโนไทเทเนียมไดออกไซด์) พ่นเคลือบในห้องโดยสารรถพยาบาล ที่บริษัท ที ดี เค ไฟเบอร์ จำกัด (CARRYBOY) ได้นำไปขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย 3 รายการเพื่อสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจ เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงาน และถูกตีพิมพ์ผลงานวิชาการ 1 บทในหนังสือ Sirichantra, J. (2021) 'Chapter 9: Antimicrobial/antiviral nano-TiO2 coatings for medical applications' in Nunthavarawong, P., et al. (eds.) Antimicrobial and Antiviral Materials: Polymers, Metals, Ceramics, and Applications. UK: CRC Press Taylor & Francis Group, pp.151-214. และผลงานโดดเด่นการร่วมสร้างระบบนิเวศน์อุตสาหกรรมกัญชงไทยในหลายมิติด้วยกัน ขับเคลื่อนพัฒนาการทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ที่เกี่ยวกับแกนและเส้นใยกัญชงคอมโพสิท เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านนวัตกรรมให้กับสมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย รวมทั้งการเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดงาน Asia International Hemp Expo 2022 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ การเป็นหลักในการนำผลงานวิจัยนวัตกรรมโชว์เคสและเป็นผู้บรรยายเรื่อง 'Innovative Material: Automotive, Aviation, Biochemical'

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor