(ข่าวที่48/2566) วศ.อว. ประดิษฐ์แจกันเซรามิกสานลายกระต่ายพร้อมขึ้นรูปดอกม่วงเทพรัตน์ ทูลเกล้าฯ ถวายกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566

E22 1 E22 2

 

          กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาเซรามิกและแก้ว กองเทคโนโลยีชุมชน ได้ปั้นเซรามิกแจกันสานรูปกระต่ายประดับดอกม่วงเทพรัตน์ จำนวน 68 ดอก ด้วยการปรับปรุงส่วนผสมของเนื้อดินเพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการนำมาสานเป็นตะกร้าลายกระต่าย และขึ้นรูปเนื้อดินเป็น “ดอกม่วงเทพรัตน์” พร้อมกับเลือกใช้สีเคลือบเนื้อดินเพื่อให้มีลักษณะใกล้เคียงกับ
สีจริงมากที่สุด
          แจกันเซรามิก ดังกล่าว วศ. ได้ทูลเกล้าฯ ถวายเป็นที่ระลึก แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเสด็จ ฯ ไปทรงเปิดงาน “วันนักประดิษฐ์ประจำปี 2566” เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor