(ข่าวที่45/2566) วศ.อว. ร่วมคาราวานวิทย์ฯ อพวช. เสริมทักษะการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์แก่เยาวชน จ.ชลบุรี

E20 1 E20 4

E20 3 E20 2

 

            วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการภายในงานคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ประจำปี 2566 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนได้พบกับความมหัศจรรย์ที่ไม่มีให้เห็นในห้องเรียน แต่ทุกคนจะได้สัมผัสของจริงและประสบการณ์จริง ผ่านการทดลองเล่นและค้นหาคําตอบด้วยตัวเอง ในรูปแบบนิทรรศการและกิจกรรมที่สนุกสนาน และสามารถนําความรู้นําไปต่อยอดและปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
            ในปี 2566 นี้ วศ. นำชุดนิทรรศการและกิจกรรมเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ในหัวข้อ “เล่นแร่แปลธาตุ” ผ่านเกมบิงโกตารางธาตุ เพื่อให้เยาวชนมีความเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับตารางธาตุให้มากขึ้น ซึ่งถือเป็นการบริการความรู้แก่ชุมชน ช่วยให้ครู นักเรียนและประชาชนทุกคน สามารถเรียนรู้วิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นสิ่งใกล้ตัวด้วยวิธีการง่ายๆ สนุกสนานและเข้าใจมากยิ่งขึ้น

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor