(ข่าวที่43/2566) วศ.อว. ทูลเกล้าฯ ถวายผลิตภัณฑ์เซรามิกแจกันสานรูปกระต่ายประดับขึ้นรูปด้วย “ดอกม่วงเทพรัตน์” แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ใน “งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566”

 

E18 3 E18 2

E18 1 E18 4

 

           4 กุมภาพันธ์ 2566 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566” (Thailand Inventors’ Day 2023) ครั้งที่ 24 จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมี ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อว. เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ อีเว้นท์ ฮอลล์ 100-102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
            ในโอกาสนี้ ดร.พจมาน ท่าจีน ผู้อำนวยการกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ได้เข้าร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ พร้อมทั้งทูลเกล้าฯ ถวายผลิตภัณฑ์เซรามิกแจกันสานรูปกระต่ายประดับด้วยดอกม่วงเทพรัตน์ จำนวน 68 ดอก เนื่องในโอกาสที่กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มีพระชนมายุครบ 68 พรรษา ในปี 2566 ซึ่งตรงกับปีนักษัตร ปีเถาะหรือปีกระต่าย แจกันเซรามิกดังกล่าว จัดทำขึ้นโดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาเซรามิกและแก้ว กองเทคโนโลยีชุมชน วศ. โดยการปรับปรุงส่วนผสมของเนื้อดินเพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการนำมาสานเป็นตะกร้าลายกระต่าย และขึ้นรูปเนื้อดินเป็นดอกม่วงเทพรัตน์ พร้อมกับการเลือกใช้สีเคลือบเนื้อดินเพื่อให้มีลักษณะใกล้เคียงกับสีจริงให้มากที่สุด ซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลงานการวิจัยและพัฒนาเซรามิกที่โดดเด่นของ วศ.อว.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor