(ข่าวที่40/2566) วศ.อว. ร่วมพิธีเปิดงานวันนักประดิษฐ์ประจำปี 2566

E14 1 E14 3

E14 4 E14 2

 

            2 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566 โดยมี ศ.(พิเศษ)ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ชาติไทยมีนวัตกรรมหรือไม่” ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และองค์กรด้านการวิจัยและประดิษฐ์คิดค้นนานาชาติ ร่วมมือกันสร้างสรรค์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นเพื่อสนับสนุนผลงานสู่การสร้างรากฐานที่แข็งแกร่ง ให้กับนักประดิษฐ์ นักวิจัยไทย พร้อมก้าวสู่เวทีในระดับโลก ภายใต้แนวคิดขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม อีกทั้งเป็นเวทีสำคัญระดับชาติและนานาชาติที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของคนไทยในด้านการประดิษฐ์คิดค้นต่อการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพออกสู่สายตาคนไทยและประชาคมโลก ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นจากนักประดิษฐ์ไทยและนานาชาติ
          นอกจากนี้ ได้จัดแสดงนิทรรศการพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ มหกรรมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติจาก 24 ประเทศ และนิทรรศการผลงานสิ่งประดิษฐ์มากมาย ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566 ได้ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-17.00 น. ณ อีเวนท์ ฮอล 100-102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor