(ข่าวที่34/2566) วศ.อว.ร่วม​ปรึกษาหารือแนวทางการยกระดับคุณภาพกาแฟโรบัสต้ากับหน่วยงานภาครัฐและกลุ่มผู้ผลิต​กาแฟ​ในพื้นที่จังหวัดระนองและชุมพร

B20 4  B20 1

B20 2  B20 3

           

             เมื่อวันที่​ 23​ -​26 มกราคม​ 2566​ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย นายมโนวิช​ เรืองดิษฐ์​ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ​ กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร​ และคณะเจ้าหน้าที่​ วศ. ได้เข้าพบ นางสาวฉัตติญา พรหมปองสุข หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง​ และ​นางสาวณิชชา แหลมเพ็ชร์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร เพื่อร่วมปรึกษาหารือแนวทางการยกระดับคุณภาพกาแฟโรบัสต้า​ในพื้นที่จังหวัดระนองและชุมพร
            ทั้งนี้ทางคณะเจ้าหน้าที่​ วศ.ได้ลงพื้นที่เข้าพบ​และเยี่ยมชมเพื่อสอบถามข้อมูลประเด็นปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิตกาแฟ​ในจังหวัดระนองและชุมพร ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วมือและท่องเที่ยวเชิงเกษตร (ก้องวัลเล่ย์) กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านมารีย์ กลุ่มกาแฟคุณภาพบ้านน้ำขาว จังหวัดระนอง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองแซะสามัคคี(กาแฟลุงเหนอ) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ้ำสิงห์ จังหวัดชุมพร

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor