(ข่าวที่32/2566) วศ.อว. บริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะ ผ่านกิจกรรม “ปฏิทินเก่าเราขอ” ในโอกาสวันสถาปนาฯ ครบรอบ 132 ปี

B18 3  B18 1

B18 2  B18 4

 

        วันที่ 27 มกราคม 2566 ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) พร้อมด้วยนางสาวภัทริยา ไชยมณี รองอธิบดี วศ. และคณะทำงานพัฒนาห้องสมุดสีเขียว กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมส่งมอบปฏิทินตั้งโต๊ะที่ใช้แล้วให้กับสำนักงานเขตราชเทวี เพื่อส่งต่อให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย โดยมีนายณันทพงศ์ สินมา ผู้อำนวยการเขตราชเทวี เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
        ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสครบรอบ 132 ปี วันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์บริการ ซึ่งตรงกับวันที่ 30 มกราคม 2566 วศ. จึงได้จัดกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม โดยการรวบรวมปฏิทินตั้งโต๊ะที่ใช้แล้วทั้งจากผู้บริหารและบุคลากร วศ. ตลอดจนประชาชนทั่วไปร่วมกันบริจาค จำนวน 720 ฉบับ ส่งมอบให้กับสำนักงานเขตราชเทวี ผ่านกิจกรรม “ปฏิทินเก่า เราขอ” เพื่อส่งต่อให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำไปผลิตสื่อเป็นหนังสืออักษรเบรลล์ สำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้แก่ผู้พิการทางสายตาต่อไป โดย วศ. ได้บริจาคต่อเนื่องเป็น ปีที่ 2
        โอกาสเดียวกัน สำนักงานเขตราชเทวี ได้บริการทำบัตรประชาชนให้แก่ อธิบดี วศ. ซึ่งเป็นระบบบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดต่อขอรับบริการ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเขตราชเทวี หรือโทร. 02-354-4201 ต่อ 6756-8 หรือ Facebook : สำนักงานเขตราชเทวี ในวันและเวลาราชการ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor