(ข่าวที่30/2566) วศ. เปิดบ้านต้อนรับ บ.ซีดีจีฯ หารือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

         

B16 4  B16 2

B16 3  B16 1

 

             27 มกราคม 2566 ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ( วศ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคคลากร วศ. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด เนื่องในโอกาสเข้าสวัสดีปีใหม่ 2566 และร่วมหารือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันด้านความสะดวกในการจัดเก็บค้นหาเอกสาร ลดการใช้กระดาษได้อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลในอนาคตต่อไป

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor