(ข่าวที่28/2566) วศ. เปิดแลปต้อนรับสมาคมฯส่งออกข้าวไทย ทดสอบชิมข้าวพันธุ์ใหม่ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อการพาณิชย์ ครั้งที่ 2

B14 4  B14 3

B14 2  B14 1

 

              วันที่ 25 มกราคม 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย ดร.จิราภรณ์ บุราคร นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ให้การต้อนรับ นายวัลลภ มานะธัญญา อุปนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย พร้อมคณะกรรมการในการจัดงานประกวด “ข้าวพันธุ์ใหม่เพื่อการพาณิชย์ ครั้งที่ 2” ซึ่งโดยจัด สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เพื่อสรรหาสุดยอดข้าวพันธุ์ใหม่ที่โดดเด่นครบทุกด้าน ทั้งการเพาะปลูก การขัดสี จนถึงรสชาติข้าวที่หุงสุกแล้ว เพื่อสนับสนุนนักพัฒนา/ปรับปรุงพันธุ์ข้าวไทย ในการร่วมกันพัฒนาข้าวพันธุ์ใหม่ และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลก ซึ่งการประกวดแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ข้าวหอมไทย ข้าวขาวพื้นนุ่ม และข้าวขาวพื้นแข็ง โดยการทดสอบการชิมข้าวพันธุ์ใหม่ ณ ห้องปฏิบัติการทดสอบรสชาติอาหารไทย อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

             ทั้งนี้ วศ. โดย กลุ่มคุณภาพทางประสาทสัมผัสในอาหาร กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร มีห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัส และบุคลากรที่ผ่านการอบรมตามมาตรฐาน เพื่อถ่ายความรู้และทักษะการทดสอบทางประสาทสัมผัสและการปฏิบัติ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-201-7000 หรือ www.dss.go.th และ Facebook กรมวิทยาศาสตร์บริการ ในวันและเวลาราชการ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor