th en 

(ข่าวที่16/2566) วศ.อว. ร่วมงานยกระดับขนมถ้วยโบราณ สู่..วิสาหกิจชุมชนที่ยั่งยืน มุ่งเสริมอัตลักษณ์ให้ของดีนครรังสิต

 

                  B2 15 B2 4 B2 17

                  B2 9 B2 14 B2 12

 

          วันที่ 18 มกราคม 2566 ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) คณะผู้บริหาร และนักวิทยาศาสตร์ วศ. เข้าร่วมงานปิดโครงการการศึกษาเชิงปฏิบัติการยกระดับขนมถ้วยโบราณสู่วิสําหกิจชุมชนที่ยั่งยืน ณ โรงแรมสลิล ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ
          ดร.นพ.ปฐมฯ อธิบดี วศ. กล่าวว่า วศ.ได้รับโจทย์เรื่องของบรรจุภัณฑ์ขนมถ้วย จึงวิจัยพัฒนาเริ่มตั้งแต่ออกแบบเป็นรูปเรือ เลือกเนื้อดิน ซึ่งการบรรจุขนมถ้วยมีความจำเป็นต้องใช้งานในลักษณะนำไปประกอบอาหารด้วยวิธีการนึ่งไอน้ำ ซึ่งมีระยะเวลาอย่างน้อย 10 นาที จำนวน 2 รอบ จึงได้มีการทดสอบความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างฉับพลัน (Thermal shock) และการทดสอบการรานตัวของผิวเคลือบโดยใช้แรงดันไอน้ำ (Autoclave) เพื่อการันตีคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้สามารถใช้ได้ตามลักษณะดังกล่าว ที่สำคัญเรื่องของความปลอดภัยคือไม่มีสารปนเปื้อนเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ในด้านของผลตอบรับ ผู้บริโภคมีความสุข รู้สึกแปลกใหม่ ซื้อไปแล้วสามารถเอาถ้วยมาใช้งานต่อได้ อีกทั้งจะต่อยอดความร่วมมือกับโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ที่สนใจในเทคโนโลยีดังกล่าวฯ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตที่ได้มาตรฐานต่อไป
         สำหรับบรรยากาศภายในงานมีแถลงผลงานนวัตกรรมที่เป็นองค์ความรู้ การต่อยอดแนวความคิด วิถีชีวิตชุมชน อาชีพค้าขาย ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นการเริ่มต้นจากนักศึกษากลุ่มบ้านราชวิถี หลักสูตร ปปร.26 และได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายผู้เกี่ยวข้องดำเนินการร่วมกัน เป็นต้นแบบของการคิดค้นสูตรขนมถ้วยใหม่ๆ และขยายความยั่งยืนด้วยการทำให้อาชีพเป็นวิสาหกิจชุมชน และนำไปสู่ภาพลักษณ์ใหม่ของขนมถ้วย

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor