(ข่าวที่12/2566) คณะผู้บริหาร วศ. ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์

 

             A30 5 A30 3 A30 2

             A30 6 A30 4 A30 1

 

 

     วันที่ 16 มกราคม 2566 นางสาวภัทริยา ไชยมณี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ วศ. ร่วมสักการะองค์พระนารายณ์ ซึ่งช่างไทยแขนงต่างๆให้ความเคารพบูชาพระวิศวกรรมในฐานะครูช่าง และอนุสาวรีย์ ดร.ตั้วฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล ประสบความเจริญรุ่งเรือง ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor