(ข่าวที่8/2566) วศ.​อว.ประสานความร่วมมือศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย 3 ภูมิภาค​ พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อ้อยและน้ำตาลทราย​สู่ระดับสากล​

 

           A26 4 A26 6 1825597 1 

 

           A26 5 A26 2 A26 1

       วันที่​ 9-12 มกราคม​ 2566​ โดย นายมโนวิช​ เรืองดิษฐ์​ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ​ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร​ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้เข้าพบผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายและคณะเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทดสอบฯ 3 ภูมิภาคและ ได้แก่​ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 จังหวัด​ กำแพงเพชร​ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1​ จังหวัดกาญจนบุรี​ และ​ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 3 จังหวัดชลบุรี​ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ​ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อ้อย​และน้ำตาลทรายสู่ระดับสากลและตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม รวมถึง​ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในด้านการผลิต ประเด็นปัญหา อุปสรรค ของภาคการผลิตที่มีผลต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ฯ ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ​ กลาง​และภาคตะวันออก​ ​พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์และน้ำตาลทรายภายในศูนย์​ และร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นข้อมูลด้านวิชาการกับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการฯ

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor