(ข่าวที่5/2566) วศ. ต้อนรับ ปตท. เนื่องในโอกาสหารือโครงการสนามทดสอบยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติฯ และสวัสดีปีใหม่ 2566

 

           A23_4.jpg A23 2 A23 3

        5 มกราคม 2566 ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายสุรชัย เหล่าพูลสุข ผู้อำนวยโครงการนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ในโอกาสเข้าหารือความคืบหน้าโครงการ สนามทดสอบยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติในวังจันทร์วัลเลย์ ยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทยสู่ศูนย์กลางยานยนต์สมัยใหม่ และสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมวิทยวิถี ชั้น6 อาคาร ดร.ตั้วฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor