(ข่าวที่336/2565) อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการอวยพรปีใหม่ 2566

 

 

A14                 

                                          

        อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ อวยพรปีใหม่ 2566 แก่บุคลากรตลอดจนพี่น้องประชาชนและผู้รับบริการทางวิทยาศาสตร์ มุ่งมั่นปรับรูปแบบการบริหารงานรองรับ Technology disruption โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัลรองรับระบบโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ เพื่อส่งมอบการบริการที่ดี มีคุณภาพ เสริมสร้างขีดความสามารถในการขับเคลื่อนประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor