(ข่าวที่331/2565)วศ.อว. ร่วมหารือเพื่อส่งเสริมความร่วมมือการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำพื้นที่รอยต่อ 3 จังหวัด พร้อมร่วมจัดนิทรรศการ

 

                                      A9 1 A9 5                              

                                      A9 4 A9 3 

                   วันที่ 20 ธันวาคม 2565 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ได้รับเชิญจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) จัดนิทรรศการ และเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำพื้นที่รอยต่อ 3 จังหวัด (จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดราชบุรี และจังหวัดเพชรบุรี) ณ วัดประดู่ พระอารามหลวง ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในหัวข้อ “เทคโนโลยีระบบบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการแปรรูปมะพร้าวเป็นมะพร้าวขาว” เป็นการรณรงค์ ส่งเสริมความร่วมมือในระดับชุมชน รวมทั้งการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor