Thai English 

(ข่าวที่317/2565) วศ. ต้อนรับ ม.อ. หารือแนวทางขับเคลื่อนงานวิจัยสู่การใช้งานได้จริง ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม

318566712 520292486793076 5300017672802028482 n  318628048 520292550126403 692871218048532979 n

319055127 520292570126401 8926023734102842953 n  319092492 520292496793075 534754146467848486 n 

               8 ธันวาคม 2565 นางสาวภัทริยา ไชยมณี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)พร้อมด้วยผู้บริหารและนักวิทยาศาสตร์ วศ. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)  นำโดย ผศ.ดร.ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฯ ฝ่ายระบบขับเคลื่อนวิจัยและนวัตกรรม และคณะ โดยหารือแนวทางความร่วมมือในการทำวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมปรับใช้ และพัฒนาเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้มีความเข้มแข็ง ตลอดจนการพัฒนาอุตสาหกรรมอันเป็นฐานสำคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ

               กรมวิทยาศาสตร์บริการ ในฐานะองค์กรกำหนดมาตรฐาน(Standard Developing Organization, SDOs)ขั้นสูง โดยมีความเชี่ยวชาญในการจัดทำมาตรฐานการทดสอบให้เป็นไปตามหลักการสากล มีความพร้อมให้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาโดยการใช้ความเชี่ยวชาญส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพงานวิจัยให้สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการยกงานวิจัยจากหิ้งลงสู่ห้าง หรือขับเคลื่อนผลงานวิจัยให้ประสบความสำเร็จ ได้รับการยอมรับ นำไปสู่การใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ เกิดผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ครอบคลุมภาคอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวางและสร้างความสามารถทางการแข่งขันของประเทศต่อไป

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctorD