Thai English 

(ข่าวที่312/2565) กรมวิทยาศาสตร์บริการส่งมอบผลิตภัณฑ์เซรามิกสำหรับขนมถ้วยรูปแบบเรือ เพื่อสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการ เสริมอัตลักษณ์ให้ของดีนครรังสิต

317511107 516078253881166 5430149454110805445 n  317778193 516078240547834 2676323780393502834 n

317811312 516078287214496 6924817268366670786 n  318038956 516078327214492 2623610962200182380 n

               2 ธันวาคม 2565 ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกสำหรับขนมถ้วยรูปแบบเรือโดยกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาเซรามิกและแก้ว กองเทคโนโลยีชุมชน เพื่อส่งมอบให้นางสมควร ทับดี ผู้ประกอบการขนมถ้วยสูตรดั้งเดิมแม่สมควร (ขนมถ้วยบ้านอาชีพแม่) ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
               กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาเซรามิกและแก้ว กองเทคโนโลยีชุมชน ได้ลงพื้นที่สำรวจความต้องการของผู้ประกอบการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกสำหรับขนมถ้วย เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 และดำเนินการออกแบบโดยใช้เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติในการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยการหล่อน้ำดิน และเผาเคลือบที่อุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียส นอกจากนี้เพื่อยืนยันคุณภาพของผลิตภัณฑ์สำหรับบรรจุขนมถ้วยที่มีความจำเป็นต้องใช้งานในลักษณะการนำไปประกอบอาหารด้วยวิธีการนึ่งไอน้ำ ซึ่งมีระยะเวลาอย่างน้อย 10 นาที เป็นจำนวน 2 รอบ จึงได้มีการทดสอบความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างฉับพลัน (Thermal shock) และการทดสอบการรานตัวของผิวเคลือบโดยใช้แรงดันไอน้ำ (Autoclave) เพื่อการันตีคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้สามารถใช้ได้ตามลักษณะดังกล่าว โดยที่ไม่มีการเสียหายของภาชนะหลังการใช้งาน และมีการทดสอบการดูดซึมน้ำเพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพการผลิตว่าผลิตภัณฑ์มีการเผาจนถึงจุดสุกตัวแล้ว ทั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์เซรามิกสำหรับขนมถ้วยรูปแบบเรือ ให้แก่นางสมควร ทับดี ผู้ประกอบการขนมถ้วยสูตรดั้งเดิมแม่สมควร (ขนมถ้วยบ้านอาชีพแม่) ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ได้นำไปทดลองตลาด เพื่อเป็นการยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมถึงส่งเสริมอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ขนมถ้วยที่คู่กับก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิต จังหวัดปทุมธานี ต่อไป

 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctorD