th en 

(ข่าวที่306/2565) วศ.อว.ร่วมโชว์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมกัญชงในงาน Asia International Hemp Expo 2022

                          317632666 513596200796038 8837471399767542690 n  316961523 513596504129341 9221118742182819739 n

                          317661230 513596217462703 4475116502766293955 n  317695455 513596397462685 1918117520649328024 n

               กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และพันธมิตร ร่วมงาน Asia International Hemp Expo 2022 นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมกัญชงร่วมออกบูธภายใต้ Concept “Green materials” โชว์ 12 ต้นแบบผลิตภัณฑ์ พร้อมด้วย 6 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ มอก. และฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์กัญชง ได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ โดยได้รับเกียรติจากนายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงานฯ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
               ดร.จริยาวดี ศิริจันทรา ผู้อำนวยการกองพัฒนาธุรกิจวิทยาศาสตร์บริการ (พธ). วศ. เปิดเผยว่า งาน Asia International Hemp Expo เป็นงานแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์จากพืชกัญชงนานาชาติ ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยสมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทยเป็นเจ้าภาพหลัก มีเป้าหมายในการเชื่อมโยงโอกาสทางธุรกิจระหว่างกันของสมาชิกและเครือข่ายเพื่อทำให้ประเทศไทยเป็นฮับอุตสาหกรรมกัญชงแห่งเอเชีย ได้รับเป็นที่ปรึกษาให้สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย โดย พธ.วศ. ได้รับเป็นที่ปรึกษาให้สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทยในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงในงานฯ ดังกล่าว
               นอกจากนี้ วศ. ได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) GISTDA เป็นเจ้าภาพในการจัดบูทนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยนวัตกรรมของหน่วยงานในกระทรวง อว. ใน Concept “Green materials” ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ร่วมกันสร้างนวัตกรรมเพื่อผลักดันกัญชงให้เป็นพืชเศรษฐกิจระดับอุตสาหกรรม (Industrial hemp) สำหรับผลิตภัณฑ์ที่นำไปจัดแสดงในงาน Asia International Hemp Expo 2022 ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่
               1) ต้นแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน 12 ต้นแบบ ประกอบด้วย ต้นแบบผลิตภัณฑ์ Hemp fiber composites 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ชิ้นส่วนยานยนต์ และชิ้นส่วน Solar panel satellite ของดาวเทียม ต้นแบบผลิตภัณฑ์ Hemp hurd composites 8 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เฮมป์กรีตบล็อก ผลิตภัณฑ์เฮมป์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์เฮมป์พาร์ทิเคิลบอร์ด ผลิตภัณฑ์อิฐไม้เทียมจากแกนเฮมป์ ผลิตภัณฑ์บ้านแมวเฮมป์ กระถางเพาะชำจากแกนเฮมป์ ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์โต๊ะขึ้นรูปจากแกนกัญชง และกระถางต้นไม้จากขยะพลาสติกผสมเฮมป์ และต้นแบบผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มจากกัญชง 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ Allulose hemp syrup และ Freeze dry hemp leaf powder
               2) ฐานข้อมูลพืชกัญชง ซึ่งเป็นงานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
               3) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ซึ่งประกาศใช้แล้ว 6 มาตรฐาน ครอบคลุมอุตสาหกรรม สิ่งทอ อาหาร เครื่องสำอาง วัสดุก่อสร้าง กระดาษ ยานยนต์และอยู่ระหว่างการพิจารณาร่างมาตรฐาน จำนวน 2 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานผลิตภัณฑ์เฮมป์ครีตบล็อก และมาตรฐานผลิตภัณฑ์เฮมป์พาร์ทิเคิลบอร์ด โดยคาดว่าจะสามารถประกาศใช้ได้ในปีงบประมาณพ.ศ. 2566
สำหรับงาน Asia International Hemp Expo 2022 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2565 ณ ฮอลล์ 2-3 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สามารถติดตามข่าวสารการจัดงานได้ที่ www.asiahempexpo.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctorD