(ข่าวที่298/2565) วศ.อว. ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุน โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

151165 1.jpg   151165 2.jpg

151165 3.jpg   151165 4.jpg

14 พฤศจิกายน 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าไตรประกอบพิธีทอดผ้าป่า เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี ดร.อนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวา ทั้งนี้นางสาวภัทริยา ไชยมณี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยบุคลากร วศ. คณะผู้บริหารกระทรวง อว. หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด อว. ผู้บริหารสถาบันศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ วัดหัวลำโพง ถนนพระรามที่ 4 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctorD