(ข่าวที่297/2565) วศ.อว. ได้เข้าร่วมประชุมประจำปีเครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ปี 2565” ครั้งที่ 1/2565 (Laboratory Safety Network Annual Symposium 2022)

141165 1.jpg   141165 2.jpg

141165 3.jpg   141165 4.jpg

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยนางสาวดวงกมล เชาวน์ศรีหมุด ผู้อำนวยการกองตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ พร้อมด้วยคณะทำงานฯ ได้เข้าร่วมการประชุมประจำปีเครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ปี 2565” (Laboratory Safety Network Annual Symposium 2022) ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (CMU SH&E) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะประธานเครือข่ายวิจัยภูมิภาคด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการภาคเหนือ และมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ภาคเหนือตอนบนเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมการประชุมประจำปีเครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ปี2565 โดยมีนายสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมในพิธีเปิดงานฯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctorD