th en 

(ข่าวที่148/2565)วศ.อว. เปิดแลปต้อนรับทีม Producer “On the way” โชว์ความเก๋า ผลงานคอนกรีตแห้งสําเร็จรูปสําหรับสภาพแวดล้อมทางทะเล

B5 1 B5 3

B5 4 B5 2

       วันที่ 10 มิถุนายน 2565 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ต้อนรับ รศ.พิเศษ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการ รมว.อว. และโฆษกกระทรวง อว. พร้อมทีมโปรดิวเซอร์ บันทึกเทปเพื่อถ่ายทำรายการ “ออนเดอะเวย์” ตามรอยความเก๋าของกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยมี ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาและบทบาทภารกิจของ วศ. เกี่ยวกับวิวัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศตลอดห้วงเวลากว่า 130 ปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นองค์กรชั้นนำในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI) ตลอดจนความเชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ทดสอบและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ในระดับประเทศและระดับสากล

     นอกจากนี้ วศ. ได้เปิดแลปทดสอบวัสดุก่อสร้างและวัสดุโครงสร้าง โชว์ผลงานการวิจัยและพัฒนา“คอนกรีตแห้งสําเร็จรูปสําหรับสภาพแวดล้อมทางทะเล” ที่ได้รับรางวัล Bronze Award ในงาน Thailand Research Expo 2021 Award จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ โดยมี ดร.จรูญ จันทร์สมบูรณ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ ร่วมให้สัมภาษณ์กับทางรายการฯ เผยถึงข้อแตกต่างและข้อได้เปรียบของผลิตภัณฑ์เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์แบบเดิม ความสะดวกในการใช้งาน รวมถึงการต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์ ซึ่ง วศ. มีบุคลากรที่ชำนาญงานและเครื่องมือทดสอบโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างและวัสดุโครงสร้าง มีห้องปฏิบัติการและบุคลากรที่ผ่านการอบรมตามมาตรฐาน เพื่อถ่ายความรู้และทักษะการทดสอบ


     ขอเชิญชวนติดตามรับชมบทบาทและผลงาน วศ. ได้ในรายการ “ออนเดอะเวย์” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 (ช่อง 3 HD) ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 23.00 - 24.00 น. (หลังจบรายการข่าว 3 มิติ) และผู้ที่สนใจทดสอบคุณภาพวัสดุก่อสร้างและวัสดุโครงสร้าง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-201-7000 หรือ www.dss.go.th ในวันและเวลาราชการ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2210 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctorD

footer dssnews