(ข่าวที่7/2565)อธิบดี วศ. ต้อนรับทีมงานโครงการวังจันทร์วัลเลย์ฯ (ปตท.)

 

B1 4 B1 2

B1 3 B1 1

       วันที่ 12 มกราคม 2565 ณ อาคารตั้ว ลพานุกรม นายแพทย์ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) พร้อมด้วย ดร.กนิษฐ์ ตะปะสา ผู้อำนวยการกองวัสดุวิศวกรรม และ ดร.ปาษาณ กุลวานิช นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ให้การต้อนรับนายสุรชัย เหล่าพูลสุข ผู้อำนวยการโครงการนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi@Wangchan Valley) พร้อมทีมงานโครงการฯ เนื่องในโอกาสมาสวัสดีปีใหม่และหารือความคืบหน้าแผนการดำเนินงานของ วศ. ในการเตรียมสร้างสนามทดสอบนวัตกรรมยานยนต์อัตโนมัติ (Proving Ground) ในพื้นที่ EECi ซึ่งอยู่ภายในพื้นที่โครงการวังจันทร์วัลเลย์ของบริษัท ปตท. ที่พร้อมให้ความร่วมมือสนับสนุนและประสานงานกับ วศ.อว. อย่างเต็มที่ต่อไป
   ในโอกาสเดียวกันทีมงาน ปตท. ได้ชมการทดสอบยานยนต์ไร้คนควบคุมผ่านสัญญาณ 5G ซึ่งเป็นการวิจัยพัฒนาร่วมระหว่างนักวิทยาศาสตร์ วศ. สวทช. และหน่วงงานพันธมิตร

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : เทียรทอง ใจสำราญ  ภาพ : เอกพจน์ เกลี้ยงงาม

ฝ่ายประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctorD/