ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่83/2563) วศ. อว. กระตุ้นประชาชนใช้เวลาเรียนรู้เปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาสสร้างทักษะจากสารสนเทศดิจิทัลออนไลน์

35D51D20 5A4E 4715 BA41 081E84B3425A

      กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ,) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) โดยสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สท.) เปิดให้บริการหอสมุดและสารสนเทศดิจิทัลออนไลน์เชิญชวนประชาชน ใช้เวลาในช่วงวิกฤตสถานการณ์ COVID-19 ที่ต้องอยู่ในบ้านให้เกิดประโยชน์ด้วยการศึกษาเรียนรู้จากสารสนเทศที่ได้รวบรวมและจัดหมวดหมู่ไว้หลากหลาย เข้าถึงได้ง่ายจากเว็บไซต์ http://ebook.dss.go.th หรือดูได้จากโทรศัพท์ ระบบ android : shorturl.at/bmoBH ระบบ iOS : shorturl.at/cvOS6 ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ไว้ให้บริการ ตัวอย่างเช่น เมื่อเข้าไปในเว็บไซต์: http://ebook.dss.go.th หมวดหมู่สื่อเรียนรู้ออนไลน์ ได้รวบรวมวิดีโอสื่อเรียนรู้เบื้องต้นเข้าใจได้ง่ายๆ เหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไป ได้แก่ เรื่อง การยืดอายุการเก็บรักษาน้ำพริกแกง การย้อมผ้าฝ้ายด้วยสีธรรมชาติ การป้องกันเชื้อราในผลิตภัณฑ์จักสาน การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การสร้างงานศิลปะบนแก้ว ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีหมวดอื่น ๆ ที่เป็นคลังหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลออนไลน์ ตลอดจนบทความวิชาการ ที่เหมาะสำหรับผู้สนใจศึกษาค้นคว้าทางวิชาการในเชิงลึก เป็นฐานในการสร้างทักษะ หรือต่อยอดสร้างความรู้ใหม่ต่อไป

      ทั้งนี้สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นหอสมุดและคลังความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ มุ่งให้บริการสารสนเทศเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการศึกษา วิจัยและพัฒนา และอุตสาหกรรมของประเทศ ตลอดจนเป็นศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้มีการจัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย มีการจัดการคลังความรู้ดิจิทัลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในรูปแบบห้องสมุด อิเล็กทรอนิกส์ (e-library)เพื่อส่งเสริมการร่วมใช้ทรัพยากรสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่การนำไปใช้ประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัย การพัฒนาต่อยอด และการสร้างนวัตกรรม สามารถขอรับบริการสารสนเทศดิจิทัลผ่านระบบออนไลน์ของสำนักหอสมุดฯ วศ. โดยชำระค่าบริการผ่านระบบออนไลน์ ติดต่อได้ที่ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทรศัพท์ 02 2017250-5หรือที่ Line Official ID : https://lin.ee/sBBDEhz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ทีมโฆษกกรมวิทยาศาสตร์บริการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7121, 0 2210 7097 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSS

footer dssnews