ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร) และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

    
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร) และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์(ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร) และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ คลิกเพื่ออ่านประกาศ   

 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์(ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร) และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ คลิกเพื่ออ่านประกาศ 

 ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์(ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร) และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ คลิกเพื่ออ่านประกาศ  

 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์(ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร) และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ คลิกเพื่ออ่านประกาศ  

รับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ