ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ด้านเคมี)

   
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ด้านเคมี) 

 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ด้านเคมี)  คลิกเพื่ออ่านประกาศ  

 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)  คลิกเพื่ออ่านประกาศ  

 ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบข้อเขียน)  คลิกเพื่ออ่านประกาศ  

 ประกาศ ขยายรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ด้านเคมี) ระหว่างวันที่ 16 ถึง 30 มีนาคม 2561 คลิกเพื่ออ่านประกาศ

 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร และ ด้านเคมี) ระหว่างวันที่ 8 ถึง 15 มีนาคม 2561 คลิกเพื่ออ่านประกาศ

รับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ