ประกาศ ขึ้นบัญชีพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร)

          
ประกาศ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร) 

 

 ประกาศ ขึ้นบัญชีพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์(ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร) คลิกเพื่ออ่านประกาศ   

 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์(ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร)  คลิกเพื่ออ่านประกาศ  

 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์(ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร)  คลิกเพื่ออ่านประกาศ  

  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร และ ด้านเคมี) ระหว่างวันที่ 8 ถึง 15 มีนาคม 2561 คลิกเพื่ออ่านประกาศ

รับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ