ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนายช่างเทคนิค


ประกาศ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนายช่างเทคนิค

 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป คลิกเพื่ออ่านประกาศ 

  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 คลิกเพื่ออ่านประกาศ 

 ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ (สอบข้อเขียน) คลิกเพื่ออ่านประกาศ 

 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป คลิกเพื่ออ่านประกาศ 

รับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ