ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์


ประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างฯ  คลิกเพื่ออ่านประกาศ  

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (ข้อเขียน) พร้อมแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ คลิกเพื่ออ่านประกาศ  

ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ คลิกเพื่ออ่านประกาศ  

ประกาศ รับสมัคร  คลิกเพื่ออ่านประกาศ  

 

รับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ