รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ด้านวัสดุศาสตร์)

   

ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ด้านวัสดุศาสตร์)

 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ด้านวัสดุศาสตร์) คลิกเพื่ออ่านประกาศ  

 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ คลิกเพื่ออ่านประกาศ  

 ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ คลิกเพื่ออ่านประกาศ  

 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ด้านวัสดุศาสตร์) ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม ถึง 11 สิงหาคม 2560 คลิกเพื่ออ่านประกาศ  

รับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ