รับสมัครสอบตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 1-14 มิถุนายน 2560

         
ประกาศ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 

ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์

  ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ คลิกเพื่ออ่านประกาศ 

  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ในตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ คลิกเพื่ออ่านประกาศ 

  ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ในตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ คลิกเพื่ออ่านประกาศ

 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 14 มิ.ย. 2560 คลิกเพื่ออ่านประกาศ

 

รับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ