ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) และ ปฏิบัติงานศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ จังหวัดระยอง

       
 ประกาศ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

หน่วยที่ 1   ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงานศูนย์ราชการสะดวก (GECC)

หน่วยที่ 2   ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงานศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ จังหวัดระยอง

  ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ปฏิบัติงานศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ จังหวัดระยอง  คลิกเพื่ออ่านประกาศ 

  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบสัมภาษณ์  ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ปฏิบัติงานศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ จังหวัดระยอง  
คลิกเพื่ออ่านประกาศ

  ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) และ ปฏิบัติงานศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ จังหวัดระยอง  
คลิกเพื่ออ่านประกาศ

  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) และ ปฏิบัติงานศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ จังหวัดระยอง  คลิกเพื่ออ่านประกาศ

รับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ