ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 ด้าน (รวม 6 ตำแหน่ง)

   

ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 ด้าน

หน่วยที่ 1 นักวิทยาศาสตร์ (ด้านเคมี)

หน่วยที่ 2 นักวิทยาศาสตร์ (ด้านวิทยาสาสตร์ทั่วไป)

หน่วยที่ 3  นักวิทยาศาสตร์ (ด้านจุลชีววิทยา)

หน่วยที่ 4 นักวิทยาศาสตร์ (ด้านฟิสิกส์)

หน่วยที่ 5 นักวิทยาศาสตร์ (ด้านเคมีอุตสาหกรรม)

หน่วยที่ 6 นักวิทยาศาสตร์ (ด้านวิศวกรรมเครื่องกล)

 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 ด้าน คลิกเพื่ออ่านประกาศ  

 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ในตำนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 ด้าน คลิกเพื่ออ่านประกาศ  

 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และกำหนดการสอบ ในตำนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 ด้าน คลิกเพื่ออ่านประกาศ  

 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ด้าน ระหว่างวันที่ 6-24 มี.ค. 2560

คลิกเพื่ออ่านประกาศ 

 

รับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ