ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่ง นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์


ประกาศ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ตำแหน่งนักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่ง นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์    คลิกนี่เพื่ออ่าน  

 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์)  คลิกนี่เพื่ออ่าน 

 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  คลิกนี่เพื่ออ่าน  

 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ระหว่างวันที่ 7 - 21 กุมภาพันธ์ 2560  คลิกนี่เพื่ออ่าน  

รับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ