ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ปริญญาโท)


ประกาศ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ปริญญาโท)

    ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ปริญญาโท)   คลิกนี่เพื่ออ่าน 

    ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์)   คลิกนี่เพื่ออ่าน 

    ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ   คลิกนี่เพื่ออ่าน 

  ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระหว่างวันที่ 6 - 20 กุมภาพันธ์ 2560   คลิกนี่เพื่ออ่าน  

รับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ