ตำแหน่งช่างโยธา


ประกาศ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

  

ตำแหน่งช่างโยธา

 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งช่างโยธา ตั้งแต่วันที่ 24 ม.ค. - 21 ก.พ. 2560 คลิกเพื่ออ่านประกาศ

  

รับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ