ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ(ปฏิบัติงานด้านช่าง)

 
ประกาศ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงานด้านช่าง)

 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป   คลิกเพื่ออ่านประกาศ   

 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์)    คลิกเพื่ออ่านประกาศ    

 ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ   คลิกเพื่ออ่านประกาศ 

 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงานด้านช่าง) ตั้งแต่วันที่ 24 - 31 ม.ค. 2560   คลิกเพื่ออ่านประกาศ 

  

รับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ