ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนิติกร และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ประกาศ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนิติกร และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี คลิกเพื่ออ่านประกาศ  

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2  คลิกเพื่ออ่านประกาศ  

 ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  คลิกเพื่ออ่านประกาศ  

 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในวันที่ 16-31 ม.ค. 2560 คลิกเพื่ออ่านประกาศ 

รับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ