ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ด้านเยื่อและกระดาษ และด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร)

 

ประกาศ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 

ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ด้าน

      หน่วยที่ 1 ด้านเยื่อและกระดาษ  

      หน่วยที่ 2 ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

  ประกาศ เรื่อง 
             - บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 1 ด้านเยื่อและกระดาษ หน่วยที่ 2 ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร    คลิกเพื่อดูรายละเอียด 

  ประกาศ เรื่อง 
             - รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์)  และกำหนดวัน เวลา สถานที่การสอบสัมภาษณ์ ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 1 ด้านเยื่อและกระดาษ หน่วยที่ 2 ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร    คลิกเพื่อดูรายละเอียด 

  ประกาศ เรื่อง 
             -
รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 1 ด้านเยื่อและกระดาษ หน่วยที่ 2 ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  
             -
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 1 ด้านเยื่อและกระดาษ หน่วยที่ 2 ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
 คลิกเพื่อดูรายละเอียด 

  ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 1 ด้านเยื่อและกระดาษ หน่วยที่ 2 ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร   คลิกเพื่อดูรายละเอียด

รับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ