ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์(ปฏิบัติงานศูนย์จังหวัดขอนแก่น)

 

    ประกาศ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

  

ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์(ปฏิบัติงานศูนย์จังหวัดขอนแก่น)

 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์(ปฏิบัติงานศูนย์จังหวัดขอนแก่น) คลิกเพื่ออ่านประกาศ 

  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์(ปฏิบัติงานศูนย์จังหวัดขอนแก่น)  คลิกเพื่ออ่านประกาศ 

 ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ การประเมิน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์(ปฏิบัติงานศูนย์จังหวัดขอนแก่น)  คลิกเพื่ออ่านประกาศ 

 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์(ปฏิบัติงานศูนย์จังหวัดขอนแก่น) 

 คลิกเพื่ออ่านประกาศ 

 พิมพ์ใบสมัคร 

รับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ