ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร

ประกาศ

รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่งนิติกร

- ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร  คลิกเพื่ออ่านประกาศ   

- ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร คลิกเพื่ออ่านประกาศ   

- ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณฑ์) เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร คลิกเพื่ออ่านประกาศ

- ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร คลิกเพื่ออ่านประกาศ      

 

รับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ