ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์(ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร)

ประกาศ        

รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์(ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร)

- ประกาศ บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร)  คลิกเพื่ออ่านประกาศ    

- ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์)  คลิกเพื่ออ่านประกาศ

- ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ครั้งที่ 1 คลิกเพื่ออ่านประกาศ

- ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  คลิกเพื่ออ่านประกาศ  

รับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ