ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลื่อกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์(ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ)

ประกาศ        

รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์(ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ)

- ประกาศ บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ)  คลิกเพื่ออ่านประกาศ    

- ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ครั้งที่ 1  คลิกเพื่ออ่านประกาศ

- ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  คลิกเพื่ออ่านประกาศ

รับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ