ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์(ปฏิบัติงานศูนย์ฯ จ.สงขลา)

ประกาศ        

รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์(ปฏิบัติงานศูนย์ฯ จ.สงขลา)

- หน่วยที่ 3 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงานศูนย์ฯ จ.สงขลา) 

ประกาศ รับสมัคร

ประกาศ รายชื่อผู้สมัคร กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ (ครั้งที่ 1)

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯ (ครั้งที่ 1)  และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ (ครั้งที่ 2)

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์(ปฏิบัติงานศูนย์ฯ จ.สงขลา)   

รับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ