ประกาศ บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

ประกาศ        

รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

- หน่วยที่ 4 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป   

ประกาศ รับสมัคร

ประกาศ รายชื่อผู้สมัคร กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ (ครั้งที่ 1)

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯ (ครั้งที่ 1)  และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ (ครั้งที่ 2)

ประกาศ บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป    

 

 

 

รับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ