ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศ        

รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  

- หน่วยที่ 1 ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า  

- หน่วยที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  

ประกาศรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ (ครั้งที่ 1)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯ (ครั้งที่ 1)  และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ (ครั้งที่ 2)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปนายช่างไฟฟ้า  และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

รับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ