ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

ประกาศ        

รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

 

- หน่วยที่ 5 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ  

ประกาศ รับสมัคร

ประกาศ รายชื่อผู้สมัคร กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ (ครั้งที่ 1)

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯ (ครั้งที่ 1)  และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ (ครั้งที่ 2)

ประกาศ บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ  

 

 

รับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ