ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ด้านฟิสิกส์) หน่วยที่ 4

ประกาศ        

รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป หน่วยที่ 4 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์(ด้านฟิสิกส์)

 

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ด้านฟิสิกส์) หน่วยที่ 4 คลิกเพื่ออ่านประกาศ   

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1(ข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) คลิกเพื่ออ่านประกาศ   

- ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป หน่วยที่ 4 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ด้านฟิสิกส์)  คลิกเพื่ออ่านประกาศ  

- ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป หน่วยที่ 4 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ด้านฟิสิกส์)  คลิกเพื่ออ่านประกาศ  

รับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ