ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ด้านเคมี) คุณวุฒิปริญญาตรี หน่วยที่ 1

ประกาศ        

รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป หน่วยที่ 1 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์(ด้านเคมี) วุฒิปริญญาตรี

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ด้านเคมี) คุณวุฒิปริญญาตรี หน่วยที่ 1    คลิกเพื่ออ่านประกาศ  

- ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1(ข้อเขียน) แลมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์)   คลิกเพื่ออ่านประกาศ  

- ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป หน่วยที่ 1 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ด้านเคมี)   คลิกเพื่ออ่านประกาศ  

- ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป หน่วยที่ 1 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ด้านเคมี) วุฒิปริญญาตรี  คลิกเพื่ออ่านประกาศ  

 

/hr/2562/2019-07-19-20-4.pdf

 

รับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ