ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์(ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

ประกาศ        

รับสมัครพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์(ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

- ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) คลิกเพื่ออ่านประกาศ   

- ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้าประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) คลิกเพื่ออ่านประกาศ    

ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) คลิกเพื่ออ่านประกาศ 

- ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)  คลิกเพื่ออ่านประกาศ  

รับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ